ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Η εταιρία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με :

Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2015 και την
Απόφαση 1348/04 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

Η πολιτική ποιότητας της εταιρίας