Ιατροτεχνολογικό βοήθημα για την αντιμετώπιση του πόνου και της περιορισμένης κινητικότητας σε εκφυλιστικές και τραυματικές αλλοιώσεις της άρθρωσης του γονάτου και άλλων αρθρώσεων. Συμβουλευτείτε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

Χαρακτηριστικά Ostenil®

  • Το Ostenil® είναι διάλυμα υαλουρονικού πρός ενδοαρθρική εγχυση.
  • Το Ostenil® ενδείκνυται για τη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων οστεοαρθρίτιδας, του πόνου και του περιορισμού της κινητικότητας εξαιτίας εκφυλιστικών και τραυματικών αλλοιώσεων του γονάτου ή άλλων αρθρώσεων.
  • Στο Ostenil®το υαλουρονικό παράγεται από βακτηριακή ζύμωση και είναι υψηλής καθαρότητας, χωρίς εξωγενή παράγωγα (όπως οξέα ζωικής προέλευσης). Ούτε κατά το στάδιο της ζύμωσης, ούτε κατά το στάδιο της καθαρότητας περιλαμβάνονται ζωικές πρωτεΐνες, με αποτέλεσμα η πιθανότητα αλλεργικής αντίδρασης από το Ostenil® να είναι αμελητέα.
  • Το Ostenil® είναι ένα αποστειρωμένο ισοτονικό διάλυμα υαλουρονικού, σε προγεμισμένες σύριγγες. Οι σύριγγες αποστειρώνονται στο τελικό στάδιο με ατμό, όπως είναι συσκευασμένες σε πακέτα.

Χρήση αποκλειστικά από γιατρούς