Το σύστημα I-neb AAD®

To I-neb είναι μια καινούργια φορητή συσκευή χορήγησης φαρμάκου, η οποία λειτουργεί με μπαταρία. Χρησιμοποιείται για τη μετατροπή υγρών φαρμάκων σε μορφή αερολύματος (εκνέφωση) το οποίο μπορεί να εισπνευσθεί μέσα στους πνεύμονες. Το I-neb δε χρησιμοποιεί αεροσυμπιεστή για την παραγωγή αερολύματος.
Το σύστημα λειτουργεί με τη βοήθεια ενός δίσκου. Ο δίσκος αυτός υποδεικνύει στη συσκευή τον τρόπο χορήγησης του φαρμάκου. Η συσκευή δε λειτουργεί χωρίς αυτό το δίσκο.

Το AAD® είναι ακρωνύμιο του όρου “Adaptive Aerosol Delivery” (προσαρμοσμένη χορήγηση αερολύματος) και αφορά μια τεχνολογία που καθιστά το σύστημα I-neb μοναδικό στο είδος του. Το AAD® αναπτύχθηκε με στόχο τη χορήγηση της σωστής ποσότητας φαρμάκου στο χρήστη, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το σχήμα της αναπνοής του. Το AAD® παρακολουθεί το σχήμα της αναπνοής του χρήστη καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωγής. Χορηγεί φάρμακο μόνο κατά την εισπνοή έτσι ώστε να φθάνει στους πνεύμονες. Με την παρακολούθηση της αναπνοής το I-neb ενημερώνει σχετικά το χρήστη. Όταν ο χρήστης εισπνέει, το επιστόμιο δονείται.  Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι χορηγείται φάρμακο. Στο τέλος της αγωγής, ο χρήστης ενημερώνεται μέσω ηχητικής και οπτικής ένδειξης ότι η χορήγηση φαρμάκου έχει ολοκληρωθεί.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος

  • Πλέγμα με μικροπόρους και χοάνη παραγωγής υψηλών συχνοτήτων, για τον αθόρυβο σχηματισμό αερολύματος.
  • Τεχνολογία AAD® που διασφαλίζει την ασφάλεια και ακρίβεια της δοσολογίας
  • Μικρό μέγεθος (ύψος περίπου 150mm)
  • Ελαφρύ (210gr περίπου)
  • Πλήρως φορητό
  • Τροφοδοτείται με μπαταρία, η οποία φορτίζεται από τροφοδοτικό γενικής χρήσης
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας (μέχρι και 40 αγωγές ανά φόρτιση)