ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ποιότητα γενικών λειτουργιών

  • Ενθάρρυνση και ενδυνάμωση των ανθρώπων να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, συμμετέχοντας στα αποτελέσματα και την επιτυχία της επιχείρησης.
  • Συνεχής επαφή και συστηματική ενασχόληση των στελεχών με το φυσικό χώρο εργασίας, δίνοντας το καλύτερο παράδειγμα στους εργαζόμενους, ενισχύοντας τις αξίες.

Αναγνώριση από τον ιατρικό και φαρμακευτικό χώρο

Για την Allertec αποτελεί κορυφαία δέσμευση η πλήρης κατανόηση των αναγκών των πελατών της.

Ο κύριος αντικειμενικός σκοπός της εταιρίας είναι να παρέχει τους γιατρούς και τους ασθενείς με αποτελεσματικά φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για σοβαρές χρόνιες παθήσεις.

Δημόσιες σχέσεις

Με γιατρούς, νοσοκομεία, υπουργεία, συλλόγους, ασφαλιστικούς φορείς και ιδιώτες που σχετίζονται με τον κλάδο υγείας.

Προβολή εταιρίας

  • Συμμετοχή σε Τοπικά και Πανελλήνια Ιατρικά Συνέδρια.
  • Οργάνωση ημερίδων σε κλινικές νοσοκομείων.
  • Καταχωρήσεις σε Ιατρικά Περιοδικά υψηλής αναγνωσιμότητας.
  • Δημοσιεύσεις στον Τύπο.