ΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ

Ενέσιμο διάλυμα σε μια προγεμισμένη σύριγγα. Χορηγείται ενδομυϊκά, αμέσως με την εμφάνιση σημείων και συμπτωμάτων αναφυλακτικού σοκ.

Θεραπευτικές ενδείξεις
Αυτοχορηγούμενη ένεση μιας χρήσης για επείγουσα υποστηρικτική θεραπεία σε οξείες αλλεργικές αντιδράσεις που προκαλούνται από:
  • Φάρμακα
  • Φυστίκια ή άλλες τροφές
  • Δήγματα εντόμων
  • Άλλα αλλεργιογόνα
  • Αναφυλαξία μετά από άσκηση ή ιδιοπαθή αναφυλαξία
Σύνθεση:
 
Δραστική ουσία: Επινεφρίνη
Έκδοχα: Νάτριο χλωριούχο, νάτριο μεταδιθειώδες (Ε223), Υδροχλωρικό οξύ, ύδωρ για ενέσιμα
Μορφή:

Ενέσιμο διάλυμα 300 mcg /0,3 ml σε προγεμισμένη σύριγγα
Ενέσιμο διάλυμα 150 mcg /0,3 ml σε προγεμισμένη σύριγγα

Τρόπος χορήγησης:
Eνδομυϊκή χρήση

Για αναλυτικές πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών των προϊόντων Anapen 300 mcg/0,3 ml - Anapen 150 mcg/0,3 ml (SPC).

Οι πληροφορίες που περιέχονται στη σελίδα του διαδικτύου απευθύνονται στους επαγγελματίες υγείας.

Το φάρμακο αυτό χορηγείται με ιατρική συνταγή. Ακολουθείστε τις οδηγίες του γιατρού σας.